top of page

על הכנסייה שלנו

כנסיית האנושות

כנסייה זו הוקמה כדי להקים מחדש את המוסר האמיתי, להשבחת כל מיני סוגים. לחנך ולשפר את הבנתנו את כל הדברים הידועים והלא ידועים בעיניים הסמוכות משנאה בתקווה שאנו מתאחדים יחד מעבר לכל ההבדלים למען חבר העמים.

הבנת מוסר והגבה נפשית

כנסייה זו מתמקדת בהנחייתכם להבנת המוסר, כיצד ללמוד מכך, שכן היא מסייעת לכם לפרק את המושגים השונים הרבים השולטים במחשבותיכם, תתחילו לרומם נפשית ולהעצים את האינטלקט שלכם.

AllForYou @ 2020

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page